فرم ارزیابی ویزای تحصیلی

لطفا گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

1) اطلاعات شخصی

مثال: 09153000000
مثال: 05138500000

2) اطلاعات فردی

سن
/ /
وضعیت تاهل
وضعیت نظام وظیفه

3) اطلاعات تحصیلی

نوع مدرک اخذ شده
میزان تحصیلات

میزان دانش زبان خارجه

انگلیسی

فرانسه

آلمانی

غیره


4) اطلاعات کاری


5) اطلاعات درخواست متقاضی

کشور های مورد نظر خود برای تحصیل را در جلوی هر قاره بنویسید.

اروپا

آمریکا

استرالیا

آسیا


6) اطلاعات تکمیلی

نحوه آشنایی با ما
آپلود رزومه و مدارک تحصیلی